Zajímavosti

Neowerdermannia

Považuji se spíše za kaktusáře praktika, nicméně si dovolím udělat výjimku a něco napíši o druhu,o kterém je v literatuře napsáno dost poskromnu a který mě při cestě po Peru velice zaujal.Jedná se o rod Neowerdermannia. Výskyt rostlin rodu Neowerdermannia je známý v zoně táhnoucí se od hraničních oblastí sev. Chile na pacifické straně And ve výškách 3000 - 3500 m n. m. - Neowerdermannia chilensis, přes jižní část Peru v 3000 - 4000 m n. m. Neow. peruviana,dále přes celou Bolívií až do hraničních oblastí sev. Argentiny - Neow.vorwerkii ve výškách 3500 - 4000m n. m.Jedná se tedy o typický vysokohorské rostliny s plochým, polokulovitým tělem a řepovitým kořenem,jejichž žebra jsou rozpadlá do bradovitých až mírně kýlnatých hrbolců s výraznou příčnou brázdou mezi nimi,uspořádaných většinou mírně spirálovitě.

Pár Argentinských Neow.vorwerkii jsem viděl osobně, ty Bolivijské mi na obrázcích poslali přátelé z Polska.Z přilože- ných obrázků je vidět,že i rostliny tohoto druhu jsou hodně variabilní.Když však vememe do úvahy v jakých odlišných podmínkách rostou a i v různých nadmořských výškách, do úvahy musíme vzít i stáří dané rostliny,lze tu variabilitu pochopit. Chtělo by to z různých lokalit posbírat semena a rostliny vypěstovat ve skleníku ve stejných podmínkách, pak by bylo možno porovnávat.Třeba zajímavou formu nafotil A. Mucha (MU567.4) u Ayala v Bolívii.

Více zahalená tajemstvím je Neowerdermannia ze západní strany And. Její výskyt je v jižní části Peru v oblasti Moquegua a Tacna a další lokalita je v sev. Chile u Ticnamar, Zapahuira a Putre.

Severní populace je pojmenována Neow.peruviana, ta jižní Neow.chilensis.I v té skromné literatuře se názory odborníků rozcházejí.Někteří tvrdí,že se jedná o jeden druh (tuto domněnku mi osobně potvrdil i pan Rausch,který obě populacena na stanovišti pozoroval).Já jsem měl možnost pozorovat tu peruánskou populaci,obrázky chilské Neow. mi poskytl G.Matuszewski. Podle obrázků se jedná o dost odlišné druhy. Musím však podoknout, že variabilita samotné Neow. peruviana,kterou jsem měl možnost pozoravat na 4 lokalitách,byla vysoká. Bylo by také potřeba vidět tyto rostliny v květu, popř. získat semena (která bohužel v nabídkách nejsou) a tato ve skleníku vyset.Pak by byla možnost ty peruanské a chilské druhy porovnat,zdali se jedná o jeden druh (hraniční čára nemůže být důvodem,aby se vytvořily 2 druhy.), nebo rozdělení na peruanský a chilský druh je opotstatněný. Toto však je práce pro botaniky a odpovědí na tuto problematiku se asi v dohledné době nedočkáme. Pár odborných údajů.

Nejdéle popsaným druhem je Neow. vorwerkii Frič 1930, dále pak Neow. chilensis Backb. 1936, později přeřazenou jako Weingartia chilensis - Backb./Backb. Ta je většinou odborníků považována za vývojově nejpůvodnější druh rodu. Poslední popsanou je pak Neow. Peruviana Ritter,objevená Ritterem r.1953,popsaná až v r.1981.Tu rekombinoval Ostolaza (peruánský kaktusář a filatelista) na Neow. Chilensis ssp.peruviana Ostolaza 1998,ale to se neujalo stejně tak jako ztotožňování Neow. Peruviana s Neow. chilensis.

Pro doplnění údajů několik sběrových čísel:
N. vorwerkii - KK 648
N. vorwerkii v. gielsdorfiana - KK 975
N. peruviana - KK 1134
N. peruviana v. albiflora - KK 1134a
N. peruviana - FR 191
N. chilensis - FR 199, Lau 136
N. vorwerkii - FR 342

Ještě trochu odborné charakteristiky daných rostlin

Neowerdermannia vorwerkii, Frič 1930

Jedná se o soliterní rostliny,ploše kulovité s řepovitým kořenem.Rostliny jsou široké 8-9 cm,vysoké 7 cm s šedozelenou matnou epidermis.Žeber 13 - 16 rozpadlých a uspořádaných do spirálovitě kýlnatých trojbokých hrbolců.Trnů zhruba 10 ,odstávajících a drápovitě zahnutých, délky 15 - 30 mm. Květy vyrůstají blízko středu temene,veliké 25 - 30 mm,okvětní lístky kopinaté,barvy bílé až růžové. Místo výskytu v severní Argentině v provincii Jujuy a v Bolívii v okolí jezera Titicaca ve výškách 4000-4400 m n. m.

Neowerdermannia chilensis Backab.

Stonek tmavě modrozelený,plochý,kořen řepovitý.Žeber asi 15 s úzkými podlouhlými hrboly.Zhruba 18-20 okrajových trnů,délky 1-2cm,paprskovitě uspořádané,ohebné,šedé,většinou přímé. 1 středový trn,přímý,tuhý,barvy červené až hnědofialové. Barva květu je bílá. Naleziště v sev. Chile u měst Tictamar, Zapahuira a Putre až do výšky 3500 m n. m. Sběrová čísla KK 625, FR 199, Lau 136

Neowerdermannia peruviana Ritter

Stonek namodrale šedozelený,jednotlivý,kulovitý. Žeber 13-22,spirálovitě kroucená,téměř celá rozdělená do tupých hrbolců,silné,tupé s bradovitým vystoupením pod areolou. Areoly bíle plstnaté,okrouhlejší a kratší než u N.chilensis, 3-4 mm v průměru,vzdálené od sebe zhruba 1 cm. Trny na mladých stoncích hnědé až černé,později téměř bílé spodní okrajové hákovité, 20-30 mm dlouhé, 6-9 ostatních stejné délky stojí nad nimi. Květy kolem temene,20-25 mm dlouhé,trochu voňavé,semeník růžový s úzkými šupinami. Květní trubka nálevkovitá asi 1 cm dlouhá,uvnitř i vně načervenalá. Krajové lístky 12 mm dlouhé,3mm široké,opačně kopinaté, vnitřní bledě žlutavé s načervenalou špičkou,vnější červenohnědé se světle žlutavými okraji.Plod červený. Typová lokalita Mina Cuajones v dep. Moguegua ve výškách až do 4000m n. m., další lokality v dep. Tacna. Sběrové číslo FR 191

 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 • Neowerdermannia
 
 

← Zpět na přehled kategorií